Företagsinfo

Lingart grundades av Eva Klemets (f. Berg) år 2005. Företagets verksamhetsområde är översättning och språkgranskning. Hemorten är Korsholm och FO-numret 1246126-9.

Eva Klemets är filosofie magister från Vasa universitet och har arbetat som frilansöversättare sedan 1998. Hon är medlem i Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto – Finlands översättar- och tolkförbund ry.

Bild:  Andy Matias

Kontakt

Lingart
Eva Klemets
Bristgränden 5
FIN-66530 Kvevlax
Tfn +358 40 9100 662
eva.klemets@lingart.fi

© Lingart Translations 2017