Lingart

En bra översättning i samarbete med kunden

Professionell översättning är mer än en rutin. Varje text är en del av en helhet, som består av textens författare, beställare och tilltänkta läsare. En bra överblick av helheten är en förutsättning för en lyckad översättning.

Professionell översättning är också mer än bearbetning av ord och meningar. Det gäller att förmedla originaltextens budskap med motsvarande stil och nyanser till målspråkets läsare. Lingart strävar efter att uppfylla kundens önskemål in i minsta detalj. Det bästa slutresultatet uppnås i samarbete med kunden.

© Lingart Translations 2017